Fáilte

Séard atá agat anseo ná díolaim de shleachta as litríocht mheánaoiseach na hÉireann. Tá idir sheanfhocail agus nathanna, bheannachtaí agus mhallachtaí, fhilíocht agus phrós, agus a lán eile sa rogha pearsanta seo. Tá cuid de na sleachta iomráiteach, agus tá cuid nach bhfuil. Tá súil agam go mbainfidh sibh sult astu. Beidh mé ag cur leis an gcnuasach ó am go ham, agus cuirfidh mé fáilte roimh mholtaí i gcónaí.